Okazuje się, że przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach (biuro, mieszkanie, samochód), ma negatywny wpływ na nasze samopoczucie, osłabia organizm i doprowadza do wielu chorób. Jest to spowodowane nadmierną ilością występujących tam jonów dodatnich.

Jak wiadomo, w otaczającym nas powietrzu stale krążą jony, które powstają na skutek oddziaływania określonej ilości energii (pochodzącej głównie z promieniowania kosmicznego, jak i występujących w skorupie ziemskiej substancji radioaktywnych) na cząstkę gazu. W wyniku tej reakcji uwalnia się elektron. Cząsteczka pozbawiona elektronu staje się jonem dodatnim, natomiast ta, do której przyłącza się oderwany elektron, tworzy jon ujemny. W efekcie zderzania się cząsteczek ładunek ulega przemieszczaniu.

 

 
 
Powered by JS Network Solutions