Pole magnetyczne Ziemi i jego niezwykle ważny wpływ na nasze zdrowie.

Pierwotny człowiek chodził boso, spał na ziemi. Dzięki temu stale znajdował się pod wpływem ziemskiego pola magnetycznego. W miarę rozwoju cywilizacyjnego coraz bardziej jednak uniezależniał się od tego wpływu.

Poniżej prezentujemy fragment publikacji zamieszczonej w majowym numerze NŚ (05/2016).

Między egzorcyzmami a odpowiedzialnością za epidemię odry w Disneylandzie

Czas, jak słusznie się podkreśla, jest kategorią względną. Dowodzi tego porównanie cytatów z dwóch publikacji, które dzielą od siebie 32 lata. A oto pierwszy z nich:

...uważam, że tolerancja wobec niektórych przejawów aktywności parapsychologicznej jest w naszym kraju posunięta zbyt daleko (...). Swoistej «legalizacji» parapsychologii w życiu publicznym dokonuje nie tylko prasa i wydawnictwa. Także fakt urzędowej niejako akceptacji poprzez funkcjonowanie towarzystw i organizacji, czego następstwem są lokalne kluby (...). Bez ryzyka popełnienia większego błędu można by się dopatrzeć korelacji między nasileniem tematyki parapsychologicznej, a postępami mistycyzmu w świadomości społecznej. Socjologiczne badania poglądów młodzieży (Z. Kawecki - „Argumenty” nr 48/1983 r.) ujawniają odchodzenie młodych ludzi od światopoglądu naukowego. W 1977 r. tezę o stworzeniu świata przez Boga akceptowało 62,3 proc. maturzystów, a w 1980 r. już 74,8 proc.! Przy czym za czysto materialistyczną tezą, że świat jest wieczny i nie był przez nikogo stworzony, opowiedziało się tylko 15 proc. w 1977 r. i 10,2 proc. w 1980 r. Istotnym przyczynkiem do nieskuteczności popularyzacji nauki jest przekonanie maturzystów o tym, że osiągnięcia nauki potwierdzają światopogląd religijny; w 1977 r. taki pogląd prezentowało 28 proc. ankietowanych, w trzy lata później już prawie 33 proc.

Jest przyprawą, barwnikiem i lekiem. Znany medycynie ludowej od tysięcy lat, zaczyna być obecnie doceniany również we współczesnej medycynie. Jednak wyniki najnowszych badań zastosowania szafranu w wielu schorzeniach okazują się fascynujące, a niektóre ustalenia w tej mierze ocenia się wręcz sensacyjnie.

Poniżej prezentujemy fragment publikacji zamieszczonej w kwietniowym numerze NŚ (04/2016).

Należy do najgroźniejszych i najpowszechniejszych współcześnie chorób. Szacuje się, że na nowotwór prostaty cierpi około 80 procent mężczyzn. To choroba, która ma bardzo długi przebieg, a rak prostaty to trzecie pod względem częstości schorzenie nowotworowe, po raku płuca i jelita grubego, w przypadku panów. Co roku z jego powodu umiera 4 tysiące Polaków. Przyczynami wysokiego wskaźnika zgonów są zbyt późna wykrywalność oraz mała wiedza o naturalnych, skutecznych i tanich lekach, od których współczesna medycyna niestety się izoluje

Poniżej prezentujemy fragment publikacji zamieszczonej w kwietniowym numerze NŚ (04/2016).

 

 
 
Powered by JS Network Solutions