Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471

Piśmiennictwo:
1. Adamo P. J. D., Whitney C., 1998, Jedz zgodnie ze swoją grupa krwi, cztery grupy krwi, cztery diety. Mada Warszawa, str: 372.
2. Beringer P. M., Wong Beringer A., Rho J., 1998, Economic aspects of antibacterial adverse effects. Farmaco Econ 13, str: 35 - 49.
3. Chang E. T., Smelby K. E., Hjalgrim H. et al, 2005, Medication use and risk of non Hodkin’s lymphpma. Am J Epidemmiol 162: (10), str: 965 - 74.
4. Crider K. S., Cleves M. A., Reefhuis J. et al, 2009, Antibacterial medication use during pregnancy and risk of birth defects: national birth defects prevention study. Arch Pediatr Adolesc Med 163 (11), str: 978 - 85.
5. DiFrancesco E., 1992, Stop triting colds with antibiotic. Infect Dis News.
6. Furman J., 2013., Superodporność Jak z posiłków czerpać zdrowie. Studio Astropsychologii, str: 341.
7. Hudy R., Wójcik A., 2013, Czystek - śródziemnomorski cud natury. Eco-MEDiCo.LTD.
8. Humble J., 2009, Przełom. Cudowny suplement mineralny. Odkrycie XXI wieku. Wydawnictwo Dawid, str: 236.
9. Humble J. V., 2013, NaClO2 MMS - Najważniejszt Roztwór Mineralny Trzeciego Tysiąclecia. ANPRESS Agencja, str: 275.
10. Jefferson T., Di Pietrantonij C., Rivetti A. et al, 2010, Vaccines foor preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Sys Rev (7): CD001279.
11. Last W., 2011, Bardzo szybkie leczenie zwykłego przeziębienia, Nexus, Nr 6(80), str: 22 - 27.
12. Linder J. A., Singer D. E., 2003, Desire for antibiotics and antibiotic prescribing for adults with upper respiratory tract infections. J Gen Intern Med 18 (10), str: 795 - 801.
13. Nash D. R., Harman J., Wald E. R., Kelleher K. J., Antibiotic prescribing by primary care physicians for children with upper respiratory tract infections. Arch Pediatr Adolesc Med 156 (11), str: 1114 - 19.
14. Null G., Dean i inni, 2003, Death by Medicine. Nutrition Institute of America
www.Nutrition Institute of America.org
15. Orr P. H., Schrerer K. S., MacDonald A., Moffatt M. E. K., 1993, Randomised placebo-controlled trials of antibiotics for acute bronchitis. Fram Pract 36: 507 - 12.
16. Roschek B., Fink R. C., McMIchael M. D. et al, 2009, Eldrberrry flavonoids bind to ad prevent H1N1 infection in vitro. Phytochem 70: 1255-61.
17. Rybczyński A., 2007,Wygrać z rakiem. Akademia Zdrowia. DanWit, str: 137.
18. Scheibner V., 2014, Nexus, Nr 6 (80), Pęknięcie antybiotykowej bańki, str: 28 - 33.
19. Sharma N. K., 2013. Mleko cichy morderca. Interspar, str: 208.
20. Singh M., Dar R. R., 2011, Zinc for the common cold. Cochrane Database Syst Rev (2): CD001364.
21. Simasek M., Blandino D. A., 2007,Treatment of the common cold. Am Fam Phys 75 (4), str: 515 -20.
22. Stone S., Gonzales R., Maselli J., Lowenstein S. R., 2000, Antibiotic prescribing for patiens with colds, upper respiratory tract infections, and bronchitis, a national study of hospital based emergency departments. Ann Emerg Med, 36 (4), str: 320-27.
23. Storl W. D., 2012, Naturalne leczenie boreliozy. Purana, str: 256.
24. Velicer C. M., Heckbert S. R., Lampe J. W. at al, 2004, Antibacterial Medication use during pregnancy and risk of brest cancer JAMA 291: 827- 35
25. Wiąckowski S. K., 2011, Rola żywności w leczeniu i profilaktyce. S. Wiąckowski, Ed Kielce, str: 270.
26. Wiąckowski S. K., 2013, Toksykologia środowiska człowieka Część II S.Wiąckowski Ed str: 256

 

 
 
Joomla Extensions