Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471

Według założeń medycyny naturalnej, energetycznej i bioenergoterapii człowiek jest nie tylko indywidualnym polem życia, ale też posiada wszystkie (dostępne mu) składniki całego Pola Życia. 


Jerzy Strączyński

(...) Uważa się, że zbudowane z gęstej materii ciało fizyczne otoczone jest subtelną, niewidoczną dla oka warstwą energii, nazywaną ciałem eterycznym lub matrycą energetyczną. To pierwsza warstwa, tzw. biopola, która przenika cały organizm.

Ciało etetyczne dokładnie odwzorowuje jego kształt oraz wszystkie wewnętrzne organy, tkanki, a nawet pojedyncze komórki. Tworzy także wewnętrznie spójny system w postaci pól i podpól energetyczno-informacyjncyh. Ta unikalna matryca energetyczna jest najważniejsza - ożywia bowiem ciało i steruje wszystkimi procesami biochemicznymi.

(...) Od dłuższego czasu w kręgu cywilizacji zachodniej można zoabserwować renesans medycyny niekonwencjonalnej i dziedzin pokrewnych. Wykorzystują one znane już od paru tyięcy lat unikalne możliwości człowieka.

→ O czym jeszcze piszemy w numerze październikowym?

Współczesna medycyna energetyczna, bioenergoterapia, uzdrawianie - stanowią system trudny do opisania, często również kontrowersyjny. Wynika to z bogatej, acz niejednocznacznej tradycji uzdrawiania, różnych metod jej zastosowania, rozbieżności interpretacyjnych, a także zwyczajnych nieporozumień.

Naturalna dla wielu ludzi atrakcyjność i skuteczność bioeneregoterapii, zdumiewające, często trudne do wyjaśnienia mechanizmy, sprzyjały emocjonalnemu podejściu, wydawaniu niepochelnych, nie zawsze uzasadnionych sądów.

Trudności związane z prawidłowym usytuowaniem medycyny wibracyjnej, bioenergoterapii i uzdrawiania w szeroko rozumianym, holistycznym podejściu do zdrowia oraz choroby, wynikają również z nieustabilizowanej, często przestarzałej terminologii, jak też łączenia np. bioenergoterapii z parapsychologią, spirytyzmem, okultyzmem czy magią - odrzucanymi przez współczesną naukę.

Wielu specjalistów zawodowo zajmujących się tymi dziedzinami uważa jednak, że mamy do czynienia z naturalnymi, przyrodniczymi zjawiskami, typowymi dla funkcjonowania człowieka na poziomie energetycznym innym, niż biochemiczny.

To jedynie fragment niniejszego artykułu. Pełną wersję przeczytasz w 10/2020  dostępnym także jako e-wydanie.

,

 

 
 
Joomla Extensions