Jak pokonać choroby tarczycy, alergię i astmę? Elektrostymulacja Metodą Zenni chroni przed operacją


Opinie lekarzy i pacjentów potwierdzają jej skuteczność

Elektrostymulacja Metodą Zenni jest bezpieczną dla pacjenta terapią, a aparat do jej wykonywania, posiada certyfikat EU bezpieczeństwa urządzeń medycznych. Polega ona na aktywowaniu systemu immunologicznego, co prowadzi do ustąpienia choroby poprzez likwidację jej przyczyny – informuje twórca metody Viktor Żenni.

Praca z przekonaniami i pomoc Quantecka Jeżeli myślisz, że coś jest możliwe; i przeciwnie, jeżeli myślisz, że coś jest możliwe, to zawsze masz rację. Jest tak, jak myślisz.

My sami wraz z tym, co nas otacza, stanowimy jedno wielkie Pole Informacyjne. Posiada je wszystko, co istnieje: ludzie, zwierzęta, rośliny, budynki, wydarzenia, firmy… Nasze myśli, przekonania, przeszłość, doświadczenia z poprzednich wcieleń, przeżycia przodków, to również zapisy informacji, które nosimy w sobie. W zależności od ich treści doświadczamy w życiu określonych wydarzeń, stanu zdrowia lub chorób, spotykamy konkretnych ludzi, a nawet, w sposób zdeterminowany przez zapisy informacji w naszym ciele, DNA oraz podświadomości – myślimy i działamy.

Z pewnością chociaż raz w życiu doświadczyłeś cierpienia, odrzucenia, lęku, niemocy… Być może uczucia te zawładnęły Twoją psychiką, tworząc indywidualny program reagowania na określone sytuacje. Jest on tak silnie zakorzeniony w podświadomości, że trudno samodzielnie uwolnić się od powtarzanych stale schematów postępowania.


Psychiczne blizny mogą latami wpływać na myśli, działania i uczucia. Mogą ograniczać, wręcz otępiać twórczą inteligencję, nie dając szans na swobodne wyrażanie siebie, swoich emocji, odkrycie pragnień, sprecyzowanie dążeń, bycie szczęśliwym i spełnionym na własny, indywidualny sposób. Regresja stawia sobie za cel uwolnienie od presji pamięci opartego na emocjach stosunku do wydarzeń z przeszłości oraz od wszelkich związanych z nim przymusowych zachowań, dając jednocześnie szansę na swobodne życie, głęboki oddech, uwolnienie z napięć psychicznych i uruchomienie naturalnych sił uzdrawiających tkwiących w umyśle. Tylko od Ciebie zależy, czy będziesz chciał po nie sięgnąć.

Ukrytą przyczyną problemów zdrowotnych ludzi w XXI wieku są zmiany natężenia pola magnetycznego Ziemi. Przez dziesiątki lat utrzymywało się ono na stałym poziomie 8,73 herca. W latach 90 ub. w. zaczęło nagle wzrastać, osiągając w 2000 roku wartość 12 Hz.


Maria Rojek, NŚ 7/2017

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że rytm ziemskiego pola magnetycznego kieruje wszystkimi biorytmami człowieka. Trudności w przestawieniu się na podwyższoną częstotliwość przybierają postać m.in. zaburzeń hormonalnych, bezsenności, depresji, a nawet przyspieszenia procesów starzenia się organizmu. Rosyjscy lekarze zauważyli, że w tych dolegliwościach nie przynoszą ulgi leki chemiczne: nasercowe czy psychotropowe. Nie działają antybiotyki i preparaty hormonalne. Nie sprawdza się też aparatura medyczna nastrojona na starą częstotliwość. W przystosowaniu do nowych parametrów pola geomagnetycznego pomagają natomiast KFS-y, czyli Korektory Stanu Funkcjonalnego organizmu.

 

 
 
Powered by JS Network Solutions