Z pewnością chociaż raz w życiu doświadczyłeś cierpienia, odrzucenia, lęku, niemocy… Być może uczucia te zawładnęły Twoją psychiką, tworząc indywidualny program reagowania na określone sytuacje. Jest on tak silnie zakorzeniony w podświadomości, że trudno samodzielnie uwolnić się od powtarzanych stale schematów postępowania.


Psychiczne blizny mogą latami wpływać na myśli, działania i uczucia. Mogą ograniczać, wręcz otępiać twórczą inteligencję, nie dając szans na swobodne wyrażanie siebie, swoich emocji, odkrycie pragnień, sprecyzowanie dążeń, bycie szczęśliwym i spełnionym na własny, indywidualny sposób. Regresja stawia sobie za cel uwolnienie od presji pamięci opartego na emocjach stosunku do wydarzeń z przeszłości oraz od wszelkich związanych z nim przymusowych zachowań, dając jednocześnie szansę na swobodne życie, głęboki oddech, uwolnienie z napięć psychicznych i uruchomienie naturalnych sił uzdrawiających tkwiących w umyśle. Tylko od Ciebie zależy, czy będziesz chciał po nie sięgnąć.

Ukrytą przyczyną problemów zdrowotnych ludzi w XXI wieku są zmiany natężenia pola magnetycznego Ziemi. Przez dziesiątki lat utrzymywało się ono na stałym poziomie 8,73 herca. W latach 90 ub. w. zaczęło nagle wzrastać, osiągając w 2000 roku wartość 12 Hz.


Maria Rojek, NŚ 7/2017

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że rytm ziemskiego pola magnetycznego kieruje wszystkimi biorytmami człowieka. Trudności w przestawieniu się na podwyższoną częstotliwość przybierają postać m.in. zaburzeń hormonalnych, bezsenności, depresji, a nawet przyspieszenia procesów starzenia się organizmu. Rosyjscy lekarze zauważyli, że w tych dolegliwościach nie przynoszą ulgi leki chemiczne: nasercowe czy psychotropowe. Nie działają antybiotyki i preparaty hormonalne. Nie sprawdza się też aparatura medyczna nastrojona na starą częstotliwość. W przystosowaniu do nowych parametrów pola geomagnetycznego pomagają natomiast KFS-y, czyli Korektory Stanu Funkcjonalnego organizmu.

Czytelnikom Nieznanego Świata nie trzeba przedstawiać dr. Igora Błagoobrazowa: epidemiologa i neurologa, refleksologa, znawcy medycyny chińskiej, akupunkturzysty, homeopaty, który z pomocą unikalnej aparatury biorezonansowej zwalcza nawet tak groźną bakterię, jak Borelia bundorfieri. Ostatnimi czasy także inne, mało znane pacjentom, mikroorganizmy chorobotwórcze, sieją spustoszenie w ich organizmach. Doktor Igor stwierdza, że coraz trudniej pokonać nie tylko borelię, ale i takie drobnoustroje jak: Chlamydia trachomatis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Ureoplasma, Helicobacter pylori, czy wirus Herpes simpees.

Pomoc medycyny informacyjnej

Dr Igor Błagoobrazow, neurolog, specjalista w dziedzinie refleksologii i akupunktury, znawca medycyny chińskiej, twórca AMAMEDu – placówki medycyny alternatywnej w Warszawie, od kilkunastu lat doskonali się w zwalczaniu lekoopornych bakterii i wirusów. Wiedza, wieloletnie doświadczenie i kompleksowe stosowanie zarówno metod biochemicznych, jak i biofizycznych sprawia, że potrafi wygrać także z boreliozą.

Mój rozmówca rozporządza unikalną aparaturą do biorezonansu, pozwalającą na diagnozowanie i skuteczne eliminowanie chorobotwórczych mikroorganizmów. Jak wiadomo każda istota posiada charakterystyczną, niepowtarzalną częstotliwość.

 

 
 
Powered by JS Network Solutions